Quảng cáo văn bản trên Google Tìm kiếm là loại quảng cáo trực tuyến đơn giản nhất mà Google Ads cung cấp. Hãy tìm hiểu về những yếu tố tạo nên một quảng cáo văn bản, các phương pháp sáng tạo hay nhất cho quảng cáo và cách tạo quảng cáo văn bản hiệu quả để truyền tải thông điệp phù hợp.