Tìm hiểu cách biến tầm nhìn thương hiệu của bạn thành chiến lược tiếp thị phù hợp bằng cách nắm vững các kỹ năng chính,  từ việc tiếp cận đối tượng phù hợp đến việc đo lường thông tin chuyên sâu có giá trị về chiến dịch.

Sau khi hoàn tất lộ trình học tập này, bạn sẽ có thể:

  • Nắm bắt được những kiến thức cơ bản về mạng Tìm kiếm, mạng Hiển thị, Chiến dịch mua sắm và YouTube.
  • Cải thiện hiệu suất của chiến dịch bằng các chiến lược và công cụ tiên tiến
  • Biến mục tiêu kinh doanh thành mục tiêu tiếp thị có thể đo lường được
  • Sử dụng thành thạo các phiên đấu giá, phần mở rộng và tính năng theo dõi lượt chuyển đổi
  • Khai thác tối đa YouTube để kết nối với đối tượng của bạn 

Lưu ý: Một số khóa học chứa các đường liên kết đến các trang web có thể không hỗ trợ tiếng Việt, hoặc trang web sẽ yêu cầu bạn lựa chọn ngôn ngữ.