Zistite, ako si nastaviť účet Authorized Buyers a dodržiavať pravidlá programu Authorized Buyers. Naučte sa, ako vyhovieť požiadavkám klienta na kampane pomocou vhodného typu ponuky a formátu reklamy. 

V rámci tejto základnej série kurzov Authorized Buyers sa naučíte:

1) nastaviť nadradené a podradené účty v programe Authorized Buyers;

2) vyhodnotiť kreatívy z hľadiska dodržiavania pravidiel programu Authorized Buyers a odosielať kreatívy na schválenie;

3) vysvetliť, ako znova odosielať kreatívy, ktoré boli na začiatku zamietnuté;

4) vyhodnotiť a implementovať vhodné typy ponúk a formáty reklám, ktoré spĺňajú požiadavky klienta na kampaň.

Poznámka: Niektoré kurzy obsahujú odkazy na weby, ktoré nemusia byť dostupné vo vašom jazyku alebo vyžadujú, aby ste si zvolili preferovaný jazyk.