ดูวิธีตั้งค่าบัญชี Authorized Buyers และปฏิบัติตามนโยบายโปรแกรม Authorized Buyers ทำความเข้าใจวิธีใช้ประเภทดีลและรูปแบบโฆษณาที่เหมาะสมเพื่อตอบสนองความต้องการด้านแคมเปญของลูกค้า 

หลังจากที่เรียนตามเส้นทางการเรียนรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ Authorized Buyers จนจบ คุณจะดำเนินการต่อไปนี้ได้

1) ตั้งค่าบัญชีหลักและบัญชีรองของโปรแกรม Authorized Buyers

2) ประเมินว่าครีเอทีฟโฆษณาเป็นไปตามนโยบายโปรแกรม Authorized Buyers และส่งครีเอทีฟโฆษณาเพื่อรับการอนุมัติ

3) อธิบายวิธีส่งครีเอทีฟโฆษณาที่อาจไม่ได้รับการอนุมัติในทีแรกใหม่อีกครั้ง

4) ประเมินและใช้ประเภทดีลและรูปแบบโฆษณาที่เหมาะสมที่ตรงกับความต้องการด้านแคมเปญของลูกค้า

หมายเหตุ: บางหลักสูตรมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์ซึ่งอาจไม่ได้ให้บริการในภาษาที่ต้องการ หรืออาจกำหนดให้คุณต้องเลือกภาษา