Khám phá cách tiếp cận khoảng không quảng cáo chất lượng xứng tầm thương hiệu dành cho Đối tác của Google trên quy mô lớn thông qua chương trình Authorized Buyers. Xem phần giới thiệu về các tùy chọn mua, chẳng hạn như Phiên đấu giá mở và giao dịch có lập trình cũng như thông tin chi tiết về cách hoạt động của tính năng đặt giá thầu theo thời gian thực.