Zistite, ako nastaviť základné prvky kampane a začať používať Search Ads 360. Naučte sa implementovať značky na meranie kľúčových identifikátorov výkonu a optimalizáciu výkonnosti vo viacerých kanáloch. 

V rámci tejto základnej série kurzov Search Ads 360 sa naučíte:

1) nastaviť základné prvky kampane vo vyhľadávaní a umožniť tímovú spoluprácu v službe Search Ads 360;

2) implementovať značky funkcie Floodlight na meranie konverzií, zhromažďovanie štatistík a optimalizáciu kampane vo viacerých kanáloch;

3) pomocou nástrojov rozpočtu na vyhľadávanie posúdiť vplyv alokácií a organizovať kampane na dosiahnutie optimálneho tempa zobrazovania a merania;

4) vybrať a optimalizovať svoj atribučný model, aby ste získali štatistiky potrebné na splnenie cieľov kampane;

5) pomocou služby Search Ads 360 merať výkonnosť kampane a získať vlastné prehľady o mnohých aspektoch vašej kampane;

6) využívať stratégie ponúk na automatizáciu ponúk a zlepšenie výkonnosti kampaní vo veľkom rozsahu.

Poznámka: Niektoré kurzy obsahujú odkazy na weby, ktoré nemusia byť dostupné vo vašom jazyku alebo vyžadujú, aby ste si zvolili preferovaný jazyk.