Tìm hiểu cách giúp tệp quảng cáo trở nên sống động hơn và phát triển tệp quảng cáo theo hướng dữ liệu với Google Web Designer. Hiểu rõ cách Google Web Designer tích hợp liền mạch với Display & Video 360. 

Sau khi hoàn tất lộ trình học tập cơ bản này về Google Web Designer, bạn sẽ có thể:

1) Giúp tệp quảng cáo trở nên sống động hơn bằng cách sử dụng Google Web Designer để tạo các bản thiết kế hấp dẫn, có tính tương tác sử dụng ngôn ngữ HTML5 có thể chạy trên mọi loại thiết bị.

2) Sử dụng quy trình làm việc đơn giản hóa và khả năng cộng tác từ việc tích hợp với Display & Video 360.

3) Tạo tệp quảng cáo theo hướng dữ liệu tùy chỉnh hoạt động liền mạch với Ad Canvas trong Display & Video 360.

Lưu ý: Một số khóa học có chứa đường liên kết đến các trang web. Các trang này có thể không hỗ trợ ngôn ngữ bạn muốn hoặc sẽ yêu cầu bạn tự chọn ngôn ngữ.