Zistite, ako vám môžu kreatívne riešenia súpravy služieb Google Marketing Platform pomôcť dosiahnuť marketingové ciele, a oboznámte sa so správnymi kreatívnymi riešeniami pre svoje marketingové ciele.

V rámci tejto základnej série kurzov Kreatívy sa naučíte:

1) identifikovať kreatívne formáty reklám dostupné v súprave služieb Google Marketing Platform a určiť správne kreatívne riešenie pre svoje marketingové ciele;

2) prispôsobiť vzhľad a štýl svojich kreatív rôznym segmentom zákazníkov pomocou jedinej kreatívy na distribúciu reklám;

3) prostredníctvom služby Display & Video 360 vytvárať kreatívy založené na dátach a varianty, ktoré zobrazujú správne reklamné posolstvo správnym používateľom.

Poznámka: Niektoré kurzy obsahujú odkazy na weby, ktoré nemusia byť dostupné vo vašom jazyku alebo vyžadujú, aby ste si zvolili preferovaný jazyk.