เรียนรู้วิธีที่โซลูชันครีเอทีฟโฆษณาของ Google Marketing Platform ช่วยให้คุณบรรลุวัตถุประสงค์ด้านการตลาดและเข้าใจว่าโซลูชันครีเอทีฟโฆษณาใดที่เหมาะกับเป้าหมายด้านการตลาดของคุณมากที่สุด

หลังจากที่เรียนตามเส้นทางการเรียนรู้พื้นฐานเกี่ยวกับครีเอทีฟโฆษณาจนจบ คุณจะดำเนินการต่อไปนี้ได้

1) ระบุรูปแบบครีเอทีฟโฆษณาที่ใช้งานกับ Google Marketing Platform ได้ รวมถึงทราบว่าโซลูชันครีเอทีฟโฆษณาใดที่เหมาะกับวัตถุประสงค์ด้านการตลาดของคุณมากที่สุด

2) ปรับแต่งรูปลักษณ์ของครีเอทีฟโฆษณาให้เหมาะกับกลุ่มลูกค้าที่แตกต่างกัน ด้วยการดูแลการแสดงครีเอทีฟโฆษณาเพียงรายการเดียว

3) สร้างตัวแปรและครีเอทีฟโฆษณาที่อ้างอิงจากข้อมูลเพื่อแสดงข้อความที่ใช่ให้กับผู้ใช้ที่เหมาะสมด้วย Display & Video 360

หมายเหตุ: บางหลักสูตรมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์ซึ่งอาจไม่ได้ให้บริการในภาษาที่ต้องการ หรืออาจกำหนดให้คุณต้องเลือกภาษา