Tìm hiểu cách các giải pháp tệp quảng cáo của Google Marketing Platform có thể giúp bạn đạt được mục tiêu tiếp thị và hiểu rõ các giải pháp tệp quảng cáo thích hợp với mục tiêu tiếp thị của bạn.

Sau khi hoàn tất lộ trình học tập cơ bản này về Tệp quảng cáo, bạn sẽ có thể:

1) Xác định những định dạng quảng cáo có thể dùng với Google Marketing Platform và những giải pháp tệp quảng cáo phù hợp với mục tiêu tiếp thị.

2) Cá nhân hóa giao diện của tệp quảng cáo cho nhiều loại phân khúc khách hàng, mà chỉ cần quản lý một tệp quảng cáo duy nhất

3) Tạo tệp quảng cáo theo hướng dữ liệu và các phiên bản quảng cáo hiển thị đúng thông điệp đến đúng người dùng bằng Display & Video 360.

Lưu ý: Một số khóa học có chứa đường liên kết đến các trang web. Các trang này có thể không hỗ trợ ngôn ngữ bạn muốn hoặc sẽ yêu cầu bạn tự chọn ngôn ngữ.