Osvojte si základy vytvárania a spravovania inventára či tvorby s ním súvisiacich prehľadov pomocou služby AdMob. Spoznajte osvedčené postupy na zvyšovanie výnosov a kontrolu kvality reklám.


V rámci tejto základnej série kurzov Google AdMob sa naučíte:

1) nastaviť účet AdMob;
2) vytvárať a spravovať inventár či tvoriť s ním súvisiace prehľady pomocou služby AdMob;
3) podporiť zvyšovanie výnosov pomocou sprostredkovania AdMob;
4) kontrolovať kvalitu reklám pomocou služby AdMob.

Poznámka: Niektoré kurzy obsahujú odkazy na weby, ktoré nemusia byť dostupné vo vašom jazyku alebo vyžadujú, aby ste si zvolili preferovaný jazyk.