ทำความเข้าใจอย่างละเอียดถึงหลักสำคัญในการสร้าง การจัดการ และการรายงานเกี่ยวกับพื้นที่โฆษณาด้วย AdMob รวมถึงเรียนรู้แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการเพิ่มรายได้และการควบคุมคุณภาพของโฆษณา  


หลังจากที่เรียนตามเส้นทางการเรียนรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ Google AdMob จนจบ คุณจะดำเนินการต่อไปนี้ได้

1) ตั้งค่าบัญชี AdMob
2) สร้าง จัดการ และรายงานเกี่ยวกับพื้นที่โฆษณาด้วย AdMob
3) ใช้สื่อกลาง AdMob เพื่อช่วยเพิ่มรายได้
4) ควบคุมคุณภาพของโฆษณาด้วย AdMob

หมายเหตุ: บางหลักสูตรมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์ซึ่งอาจไม่ได้ให้บริการในภาษาที่ต้องการ หรืออาจกำหนดให้คุณต้องเลือกภาษา