Nắm vững các kiến thức cơ bản về việc tạo, quản lý và báo cáo về khoảng không quảng cáo bằng AdMob. Tìm hiểu các phương pháp hay nhất để tăng doanh thu và quản lý chất lượng quảng cáo.  


Sau khi hoàn tất lộ trình học tập cơ bản này về Google AdMob, bạn sẽ có thể:

1) Thiết lập tài khoản AdMob.
2) Tạo, quản lý và báo cáo về khoảng không quảng cáo bằng AdMob.
3) Sử dụng tính năng dàn xếp AdMob để tăng doanh thu.
4) Quản lý chất lượng quảng cáo bằng AdMob.

Lưu ý: Một số khóa học có chứa đường liên kết đến các trang web. Các trang này có thể không hỗ trợ ngôn ngữ bạn muốn hoặc sẽ yêu cầu bạn tự chọn ngôn ngữ.