Osvojte si základy služby Google Ad Manager a spravujte svoj inventár. Zistite, ako v službe Google Ad Manager začať, vytvárať inventár, nastavovať reklamné kampane a spravovať kreatívy.


V rámci tejto základnej série kurzov služby Ad Manager sa naučíte:
1) nastaviť sieť služby Ad Manager;
2) vytvárať inventár, reklamné kampane a kreatívy v službe Ad Manager;
3) distribuovať kampane a robiť v súvislosti s nimi prognózy a prehľady pomocou služby Ad Manager;
4) spravovať kontrolu kvality reklám v sieti Ad Manager;
5) spravovať inventár z programového hľadiska pomocou služby Google Ad Manager;
6) spravovať reklamy pomocou pravidiel a ochrán v službe Google Ad Manager.

Poznámka: Niektoré kurzy obsahujú odkazy na weby, ktoré nemusia byť dostupné vo vašom jazyku alebo vyžadujú, aby ste si zvolili preferovaný jazyk.