Vi utforskar hur verktygen i Google Workspace for Education kan användas för distansundervisning, hur man säkerställer att eleverna får åtkomst till undervisningen, undersöker vad lärare behöver ha i åtanke vid omställningen och hur man kan göra inlärningen engagerande för eleverna.