När du inte är i samma rum som dina elever måste du hitta sätt att vara närvarande och bevara sammanhållningen i gruppen. När du delar innehåll på olika sätt som är enkla att använda och förutse skapas nya vägar till inlärning för alla elever.