Att skapa videor, utnyttja undervisningsmiljön och engagera eleverna är effektiva pedagogiska verktyg vid distansundervisning, precis som i klassrummet. Nu ska vi utforska hur verktyg kan användas för projekt och olika uppgifter, feedback och kunskapskontroller.