Distansundervisning kan leda till att kopplingen till skollivet försvagas eftersom eleverna inte längre är i skolan. I den här modulen ska vi titta på hur Hangouts Meet kan användas till att bevara den viktiga kopplingen vid distansundervisning med hjälp av videosamtal och livestreaming.