När undervisning sker öga mot öga knyts personliga band mellan lärare och elev. I den här modulen tittar vi på hur du kan skapa en inlärningsmiljö där du som lärare kan upptäcka inlärningshinder och upprätthålla banden till eleverna.