Med projektbaserat lärande kan eleverna utforska sina intressen och lära sig att planera sin tid. I den här modulen tittar vi på hur du kan använda Google Classroom för projekt. Där kan du hantera undervisningen och samtidigt låta eleverna ta del av materialet när det passar dem bäst.