Vi utforskar sätt att upprätthålla dialog med elevernas familjer. Det är viktigt att alla får samma möjlighet till att ta emot information om sitt barns framsteg för att distansundervisningen ska bli lyckad.