Tìm hiểu cách thức phiên bản mới nhất của Google Analytics có thể đưa chiến lược đo lường của bạn lên một tầm cao mới, đồng thời tìm hiểu cách thiết lập thuộc tính Google Analytics 4 cho doanh nghiệp của bạn.

Sau khi hoàn tất lộ trình học tập cơ bản về thuộc tính Google Analytics 4 này, bạn sẽ có thể:

  • Giải thích cách thức thuộc tính Google Analytics 4 đáp ứng các nhu cầu đo lường của bạn
  • Mô tả những điểm khác biệt chính giữa thuộc tính Google Analytics 4 và thuộc tính Universal Analytics
  • Sử dụng các tính năng và thao tác trên giao diện của thuộc tính Google Analytics 4
  • Thiết lập thuộc tính Google Analytics 4 cho doanh nghiệp của bạn

Lưu ý: Một số khóa học chứa các đường liên kết đến các trang web có thể không hỗ trợ tiếng Việt, hoặc trang web sẽ yêu cầu bạn lựa chọn ngôn ngữ.