Certifikace služeb sady Google Marketing Platform mohou získat kvalifikovaní uživatelé, kteří prokážou schopnost provádět kriticky důležité úkoly a pracovní procesy ve službách sady Platform. Certifikační testy jsou navrženy pro uživatele s reálnými zkušenostmi se službami sady Google Marketing Platform a prověřují je podle předem daných kritérií odpovídajících úlohám zásadního významu. Uživatelům, kteří se službou nemají přímé zkušenosti, je nedoporučujeme.

  O tomto testu

  Certifikační test služby Creative se týká práce s formátem Rich Media v aplikaci Google Web Designer a službě Creative k vytvoření kreativ ve formátu HTML5 a dynamických kreativ. Ověřuje také znalost postupů zobrazení náhledu, kontroly kvality a publikování kreativ ve službě Campaign Manager a měření výsledků.

    Uživatelé, kteří tento test absolvují, by měli mít zkušenosti se službou Studio a pracovními procesy v oblasti dynamických kreativ, s prací se zdroji a s vytvářením obsahových reklam pomocí aplikace Google Web Designer a ručně zakódovaných kreativ. Tento test ověřuje také znalosti týkající se integrace pracovních procesů s konfigurací reklam a programatickými kampaněmi.

  Znalosti posuzované v tomto testu jsou obvykle spojeny s následujícími rolemi:

  • Vedoucí projektu
  • Vývojář kreativ
  • Designér/animátoři
  • Kreativní ředitel