Certifikace služeb sady Google Marketing Platform mohou získat kvalifikovaní uživatelé, kteří prokážou schopnost provádět kriticky důležité úkoly a pracovní procesy ve službách sady Platform. Certifikační testy jsou navrženy pro uživatele s reálnými zkušenostmi se službami sady Google Marketing Platform a prověřují je podle předem daných kritérií odpovídajících úlohám zásadního významu. Uživatelům, kteří se službou nemají přímé zkušenosti, je nedoporučujeme.

  O tomto testu

  Certifikační test služby Campaign Manager ověřuje, jak zvládáte plánování, implementaci, vytváření přehledů a odstraňování problémů s nákupními rezervacemi u různých partnerů. Posuzuje také znalosti zobrazování značek reklam, měření a metod odstraňování problémů, které se používají k optimalizaci výkonu.

  Uživatelé, kteří tento test absolvují, by měli mít rozsáhlé zkušenosti se službou Campaign Manager. Tento test se týká širokého využití služby od konfigurace reklam až po vytváření přehledů. Vzhledem k rozsahu posuzovaných znalostí nemusí být vhodný pro uživatele se specializovanými rolemi (jako jsou agenturní plánovači).

  Znalosti posuzované v tomto testu odpovídají následujícím rolím:

  • Konfigurátor reklam
  • Analytik