Certyfikaty usług Google Marketing Platform są przyznawane użytkownikom, którzy potrafią zrealizować najważniejsze zadania i procesy w tych usługach. Egzaminy certyfikacyjne są przeznaczone dla użytkowników, którzy mają praktyczne doświadczenie w pracy z usługami Google Marketing Platform. Egzaminy sprawdzają określone umiejętności związane z wykonywaniem najważniejszych zadań. Użytkownikom, którzy nie mają bezpośredniego doświadczenia z tymi usługami, odradzamy przystępowanie do egzaminów certyfikacyjnych.

  Informacje o egzaminie
 

Egzamin certyfikacyjny z zakresu Display & Video 360 obejmuje konfigurowanie kampanii z automatyzacją oraz z umową bezpośrednią, w tym przypisywanie zasobów reklamowych, celów, budżetów, ustawień kierowania reklam i kreacji. Egzamin sprawdza również umiejętność realizacji najważniejszych zadań i procesów pod kątem rozwiązywania problemów, mierzenia wyników i optymalizacji.

  Egzamin sprawdza wiedzę związaną zwykle z tymi rolami:

  • Traderzy agencyjni
  • Menedżerowie ds. zautomatyzowanego obrotu mediami