Certyfikaty usług Google Marketing Platform są przyznawane użytkownikom, którzy potrafią zrealizować najważniejsze zadania i procesy w tych usługach. Egzaminy certyfikacyjne są przeznaczone dla użytkowników, którzy mają praktyczne doświadczenie w pracy z usługami Google Marketing Platform. Egzaminy sprawdzają określone umiejętności związane z wykonywaniem najważniejszych zadań. Użytkownikom, którzy nie mają bezpośredniego doświadczenia z tymi usługami, odradzamy przystępowanie do egzaminów certyfikacyjnych.

  Informacje o egzaminie

  Egzamin certyfikacyjny z zakresu Creative obejmuje konfigurowanie kreacji multimedialnych za pomocą narzędzi Google Web Designer i Creative podczas tworzenia kreacji HTML5 i kreacji dynamicznych. Ocenia także umiejętności związane z podglądem, kontrolą jakości i publikowaniem kreacji w usłudze Campaign Manager oraz mierzeniem ich skuteczności.

    Do egzaminu powinni przystępować użytkownicy, którzy mają doświadczenie w korzystaniu ze Studio i realizowaniu procesów dynamicznych, a także w pracy z plikami danych oraz tworzeniu reklam displayowych w usłudze Google Web Designer i samodzielnym tworzeniu kreacji. Egzamin sprawdza też wiedzę na temat integracji procesów z trafikowaniem i kampaniami zautomatyzowanymi.

  Egzamin sprawdza wiedzę związaną zwykle z tymi rolami:

  • Menedżer projektu
  • Programista kreacji
  • Projektant/animator
  • Dyrektor kreatywny