Certyfikaty usług Google Marketing Platform są przyznawane użytkownikom, którzy potrafią zrealizować najważniejsze zadania i procesy w tych usługach. Egzaminy certyfikacyjne są przeznaczone dla użytkowników, którzy mają praktyczne doświadczenie w pracy z usługami Google Marketing Platform. Egzaminy sprawdzają określone umiejętności związane z wykonywaniem najważniejszych zadań. Użytkownikom, którzy nie mają bezpośredniego doświadczenia z tymi usługami, odradzamy przystępowanie do egzaminów certyfikacyjnych.

  Informacje o egzaminie

  Egzamin certyfikacyjny z zakresu Search Ads 360 obejmuje konfigurowanie kampanii w sieci wyszukiwania w wielu wyszukiwarkach, przypisywanie celów, ustawień kierowania reklam i strategii ustalania stawek, rozwiązywanie problemów, mierzenie wyników oraz optymalizowanie kampanii pod kątem poprawy skuteczności.

  Ten egzamin sprawdza wiedzę na wiele tematów związanych z automatyzacją, atrybucją, raportowaniem i mierzeniem konwersji. Do egzaminu powinni przystępować użytkownicy, którzy wiedzą, jak działają płatne wyniki wyszukiwania i jak można wykorzystać Search Ads 360 do zarządzania kampaniami za pomocą jednego interfejsu.

  Egzamin sprawdza wiedzę związaną zwykle z tymi rolami:

  • Dyrektor ds. płatnych wyników wyszukiwania
  • Menedżer ds. płatnych wyników wyszukiwania
  • Kierownik ds. płatnych wyników wyszukiwania
  • Analityk ds. płatnych wyników wyszukiwania