Certifikácie pre produkty súpravy služieb Google Marketing Platform identifikujú kvalifikovaných používateľov, ktorí vedia vykonávať dôležité úlohy a pracovné postupy v službách súpravy Platform. Certifikačné testy sú určené pre používateľov so skutočnými a praktickými skúsenosťami s používaním služieb súpravy Google Marketing Platform a na testovanie splnenia konkrétnych, vopred stanovených kritérií súvisiacich s dôležitými pracovnými úlohami. Neodporúčame ich používateľom, ktorí nemajú so službami priame skúsenosti.

  Informácie o tomto teste
 

Certifikačný test Display & Video 360 zahŕňa nastavenie programových kampaní a kampaní s priamymi ponukami vrátane priraďovania inventára, cieľov, rozpočtov, zacielenia a kreatív. Preveruje aj splnenie dôležitých úloh a pracovných postupov na riešenie problémov, meranie výkonnosti a optimalizáciu.

  Znalosti preverované v tomto teste zvyčajne súvisia s nasledujúcimi pozíciami:

  • Obchodníci agentúry
  • Správcovia programových médií