Certifikácie pre produkty súpravy služieb Google Marketing Platform identifikujú kvalifikovaných používateľov, ktorí vedia vykonávať dôležité úlohy a pracovné postupy v službách súpravy Platform. Certifikačné testy sú určené pre používateľov so skutočnými a praktickými skúsenosťami s používaním služieb súpravy Google Marketing Platform a na testovanie splnenia konkrétnych, vopred stanovených kritérií súvisiacich s dôležitými pracovnými úlohami. Neodporúčame ich používateľom, ktorí nemajú so službami priame skúsenosti.

  Informácie o tomto teste

  Certifikačný test Creative zahŕňa vytváranie multimediálnych kreatív pomocou aplikácií Google Web Design a Creative, ktoré slúžia na zostavenie kreatív HTML5 a dynamických kreatív. Preveruje aj postup zobrazenia ukážky, kontroly kvality, zverejňovania kreatív na serveri Campaign Manager a následne meria výsledky.

    Osoby absolvujúce tento test by mali mať skúsenosti s používaním nástroja Studio a dynamických pracovných postupov, prácou s informačnými kanálmi a vytváraním obsahových reklám pomocou aplikácie Google Web Designer a ručne kódovaných kreatív. Preveruje aj znalosti súvisiace s integráciou pracovného postupu s programovými kampaňami a kampaňami na distribúciu reklám.

  Znalosti preverované v tomto teste zvyčajne súvisia s nasledujúcimi pozíciami:

  • Projektový manažér
  • Vývojár kreatív
  • Návrhár/animátori
  • Kreatívny riaditeľ