Certifikácie pre produkty súpravy služieb Google Marketing Platform identifikujú kvalifikovaných používateľov, ktorí vedia vykonávať dôležité úlohy a pracovné postupy v službách súpravy Platform. Certifikačné testy sú určené pre používateľov so skutočnými a praktickými skúsenosťami s používaním služieb súpravy Google Marketing Platform a na testovanie splnenia konkrétnych, vopred stanovených kritérií súvisiacich s dôležitými pracovnými úlohami. Neodporúčame ich používateľom, ktorí nemajú so službami priame skúsenosti.

  Informácie o tomto teste

  Certifikačný test Campaign Manager zahŕňa plánovanie, implementovanie, nahlasovanie a riešenie problémov s rezervačnými nákupmi u rôznych partnerov. Hodnotí aj doručovanie značiek reklamy, meranie a spôsoby riešenia problémov použité na optimalizáciu výkonnosti.

  Osoby absolvujúce tento test by mali byť skúsenými používateľmi servera Campaign Manager. Tento test hodnotí široké využívanie služieb od distribúcie reklám až po nahlasovanie. Špecializované pozície (napríklad plánovači agentúry) nedisponujú obšírnymi znalosťami, ktoré tento test preveruje.

  Znalosti preverované v tomto teste súvisia s nasledujúcimi pozíciami:

  • Konfigurátor reklám
  • Analytik