Certifikácie pre produkty súpravy služieb Google Marketing Platform identifikujú kvalifikovaných používateľov, ktorí vedia vykonávať dôležité úlohy a pracovné postupy v službách súpravy Platform. Certifikačné testy sú určené pre používateľov so skutočnými a praktickými skúsenosťami s používaním služieb súpravy Google Marketing Platform a na testovanie splnenia konkrétnych, vopred stanovených kritérií súvisiacich s dôležitými pracovnými úlohami. Neodporúčame ich používateľom, ktorí nemajú so službami priame skúsenosti.

  Informácie o tomto teste

  Certifikačný test Search Ads 360 zahŕňa vytváranie kampaní vo Vyhľadávacej sieti vo viacerých vyhľadávačoch; priraďovanie cieľov, zacielenie, stratégie ponúk, riešenie problémov, meranie vplyvu a optimalizovanie kampaní s cieľom zvýšenia výkonnosti.

  Tento test preveruje znalosti zo širokého radu tém týkajúcich sa automatizácie, atribúcie, nahlasovania a merania konverzií. Používatelia absolvujúci tento test by mali byť oboznámení s odvetvím plateného vyhľadávania a s tým, ako sa dá nástroj Search Ads 360 využiť na správu kampaní pomocou jedného rozhrania.

  Znalosti preverované v tomto teste zvyčajne súvisia s nasledujúcimi pozíciami:

  • Riaditeľ plateného vyhľadávania
  • Správca plateného vyhľadávania
  • Vedúci plateného vyhľadávania
  • Analytik plateného vyhľadávania