ประกาศนียบัตรผลิตภัณฑ์ Google Marketing Platform ระบุชื่อผู้ใช้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมซึ่งแสดงให้เห็นว่าสามารถทำงานและปฏิบัติตามเวิร์กโฟลว์ที่สำคัญด้วยการใช้ผลิตภัณฑ์ของ Platform การสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรดังกล่าวออกแบบมาเพื่อผู้ใช้ที่มีประสบการณ์จริงในการใช้ผลิตภัณฑ์ของ Google Marketing Platform และเข้ารับการทดสอบตามเกณฑ์ที่ระบุไว้โดยเฉพาะซึ่งสอดคล้องกับงานสำคัญต่างๆ ทั้งนี้ไม่แนะนำให้ผู้ใช้ที่ขาดประสบการณ์ตรงในการใช้ผลิตภัณฑ์เข้าสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรดังกล่าว

ข้อมูลการสอบ

การสอบเพื่อรับประกาศนียบัตร Display & Video 360 ครอบคลุมการตั้งค่าแคมเปญแบบเป็นโปรแกรมและดีลโดยตรง ซึ่งรวมถึงการกำหนดพื้นที่โฆษณา เป้าหมาย งบประมาณ การกำหนดเป้าหมาย และครีเอทีฟโฆษณา นอกจากนี้การสอบดังกล่าวยังทดสอบเกี่ยวกับงานและเวิร์กโฟลว์ที่สำคัญในการแก้ปัญหา การวัดประสิทธิภาพ และการเพิ่มประสิทธิภาพอีกด้วย

โดยทั่วไปแล้วความรู้ที่ทดสอบในการสอบนี้จะตรงกับบทบาทดังต่อไปนี้

  • เทรดเดอร์ของเอเจนซี (Agency Trader)
  • ผู้จัดการสื่อแบบเป็นโปรแกรม (Programmatic Media Manager)