ประกาศนียบัตรผลิตภัณฑ์ Google Marketing Platform ระบุชื่อผู้ใช้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมซึ่งแสดงให้เห็นว่าสามารถทำงานและปฏิบัติตามเวิร์กโฟลว์ที่สำคัญด้วยการใช้ผลิตภัณฑ์ของ Platform การสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรดังกล่าวออกแบบมาเพื่อผู้ใช้ที่มีประสบการณ์จริงในการใช้ผลิตภัณฑ์ของ Google Marketing Platform และเข้ารับการทดสอบตามเกณฑ์ที่ระบุไว้โดยเฉพาะซึ่งสอดคล้องกับงานสำคัญต่างๆ ทั้งนี้ไม่แนะนำให้ผู้ใช้ที่ขาดประสบการณ์ตรงในการใช้ผลิตภัณฑ์เข้าสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรดังกล่าว

ข้อมูลการสอบ

การสอบเพื่อรับประกาศนียบัตร Creative ครอบคลุมการตั้งค่าโฆษณาสื่อสมบูรณ์โดยใช้ Google Web Designer และ Creative ในการสร้างโฆษณา HTML5 และโฆษณาแบบไดนามิก นอกจากนี้ยังประเมินขั้นตอนต่างๆ ในการแสดงตัวอย่าง การรับประกันคุณภาพ การเผยแพร่ครีเอทีฟโฆษณาไปยัง Campaign Manager และการวัดผลหลังจากนั้นด้วย

ผู้ใช้ที่เข้าสอบควรมีประสบการณ์ในการใช้ Studio และเวิร์กโฟลว์แบบไดนามิก การใช้ฟีด และการสร้างโฆษณาแบบดิสเพลย์ด้วย Google Web Designer และครีเอทีฟโฆษณาที่เขียนโปรแกรมขึ้นด้วยตัวเอง การสอบนี้ยังครอบคลุมความรู้เกี่ยวกับการรวมเวิร์กโฟลว์เข้ากับการดูแลการแสดงโฆษณาและแคมเปญแบบเป็นโปรแกรมอีกด้วย

โดยทั่วไปแล้วความรู้ที่ทดสอบในการสอบนี้จะตรงกับบทบาทดังต่อไปนี้

  • ผู้จัดการโครงการ (Project Manager)
  • นักพัฒนาครีเอทีฟโฆษณา (Creative Developer)
  • นักออกแบบ/แอนิเมเตอร์ (Designer/Animator)
  • ครีเอทีฟไดเรกเตอร์ (Creative Director)