ประกาศนียบัตรผลิตภัณฑ์ Google Marketing Platform ระบุชื่อผู้ใช้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมซึ่งแสดงให้เห็นว่าสามารถทำงานและปฏิบัติตามเวิร์กโฟลว์ที่สำคัญด้วยการใช้ผลิตภัณฑ์ของ Platform การสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรดังกล่าวออกแบบมาเพื่อผู้ใช้ที่มีประสบการณ์จริงในการใช้ผลิตภัณฑ์ของ Google Marketing Platform และเข้ารับการทดสอบตามเกณฑ์ที่ระบุไว้โดยเฉพาะซึ่งสอดคล้องกับงานสำคัญต่างๆ ทั้งนี้ไม่แนะนำให้ผู้ใช้ที่ขาดประสบการณ์ตรงในการใช้ผลิตภัณฑ์เข้าสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรดังกล่าว

ข้อมูลการสอบ

การสอบเพื่อรับประกาศนียบัตร Campaign Manager ครอบคลุมการวางแผน การติดตั้งใช้งาน การรายงาน และการแก้ปัญหาการซื้อแบบจอง ในขณะที่ทำงานร่วมกับพาร์ทเนอร์รายต่างๆ นอกจากนี้การสอบดังกล่าวยังประเมินการแสดงแท็กโฆษณา การวัดผล และวิธีแก้ปัญหาที่ใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพอีกด้วย

ผู้ใช้ที่เข้าสอบควรเป็นผู้ใช้ Campaign Manager ที่มีประสบการณ์ การสอบนี้ครอบคลุมการใช้ผลิตภัณฑ์ในรูปแบบต่างๆ ตั้งแต่การดูแลการแสดงโฆษณาไปจนถึงการรายงาน ผู้ที่มีบทบาทเฉพาะด้าน (เช่น นักวางแผน (Planner) ของเอเจนซี) อาจมีระดับความรู้ที่ไม่ตรงกับที่ใช้ในการสอบนี้ซึ่งเป็นความรู้อย่างกว้างๆ

โดยทั่วไปแล้วความรู้ที่ทดสอบในการสอบนี้จะตรงกับบทบาทดังต่อไปนี้

  • ผู้ดูแลการแสดงโฆษณา (Trafficker)
  • นักวิเคราะห์ (Analyst)