ประกาศนียบัตรผลิตภัณฑ์ Google Marketing Platform ระบุชื่อผู้ใช้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมซึ่งแสดงให้เห็นว่าสามารถทำงานและปฏิบัติตามเวิร์กโฟลว์ที่สำคัญด้วยการใช้ผลิตภัณฑ์ของ Platform การสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรดังกล่าวออกแบบมาเพื่อผู้ใช้ที่มีประสบการณ์จริงในการใช้ผลิตภัณฑ์ของ Google Marketing Platform และเข้ารับการทดสอบตามเกณฑ์ที่ระบุไว้โดยเฉพาะซึ่งสอดคล้องกับงานสำคัญต่างๆ ทั้งนี้ไม่แนะนำให้ผู้ใช้ที่ขาดประสบการณ์ตรงในการใช้ผลิตภัณฑ์เข้าสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรดังกล่าว

ข้อมูลการสอบ

การสอบเพื่อรับประกาศนียบัตร Search Ads 360 ครอบคลุมการตั้งค่าแคมเปญในเครือข่ายการค้นหาที่ใช้เครื่องมือค้นหาหลายรายการ การตั้งเป้าหมาย การกำหนดเป้าหมาย และกลยุทธ์การเสนอราคา การแก้ปัญหา การวัดผลกระทบ และการเพิ่มประสิทธิภาพแคมเปญเพื่อให้ทำงานได้ดีขึ้น

การสอบนี้จะทดสอบความรู้หัวข้อต่างๆ เกี่ยวกับการทำงานอัตโนมัติ การระบุแหล่งที่มา การรายงาน และการวัด Conversion ผู้ใช้ที่เข้าสอบควรมีความเข้าใจอุตสาหกรรมการค้นหาที่เสียค่าใช้จ่าย รวมทั้งวิธีใช้ประโยชน์จาก Search Ads 360 เพื่อจัดการแคมเปญจากอินเทอร์เฟซเดียว

โดยทั่วไปแล้วความรู้ที่ทดสอบในการสอบนี้จะตรงกับบทบาทดังต่อไปนี้

  • ไดเรกเตอร์การค้นหาที่เสียค่าใช้จ่าย (Paid Search Director)
  • ผู้จัดการการค้นหาที่เสียค่าใช้จ่าย (Paid Search Manager)
  • หัวหน้างานการค้นหาที่เสียค่าใช้จ่าย (Paid Search Supervisor)
  • นักวิเคราะห์การค้นหาที่เสียค่าใช้จ่าย (Paid Search Analyst)