Google Marketing Platform Ürün Sertifikası, Platform ürünlerini kullanarak kritik görevleri ve iş akışlarını tamamlama becerisini gösteren nitelikli kullanıcıları tanımlar. Sertifika sınavları, Google Marketing Platform ürünlerini gerçek hayatta kullanmış, uygulama deneyimine sahip kullanıcılar için tasarlanmıştır ve kritik iş görevlerine uygun şekilde hazırlanan, önceden belirlenmiş spesifik kriterleri ölçer. Doğrudan ürün deneyimi olmayan kullanıcıların sertifika sınavlarına girmesi önerilmez.

Bu sınav hakkında

Campaign Manager Sertifikası sınavı, iş ortaklarıyla ilgili rezervasyonla satın alma işlemleri için planlama, uygulama, raporlama ve sorun giderme konularını kapsar. Ayrıca, performansı optimize etmek için kullanılan reklam etiketi yayınlama, ölçüm ve sorun giderme yöntemlerini değerlendirir.

Bu sınavı tamamlayan kullanıcıların, deneyimli Campaign Manager kullanıcıları olmaları gerekir. Bu sınav, trafik işlemlerinden raporlamaya kadar geniş bir ürün kullanım yelpazesini kapsar. Özel roller (Ajans Planlamacıları gibi), bu sınavda test edilen geniş bilgiler için uygun olmayabilir.

Bu sınavda test edilen bilgi aşağıdaki rollerle uyumludur:

  • Trafiker
  • Analist