Giấy chứng nhận về sản phẩm Google Marketing Platform xác định những người dùng đủ tiêu chuẩn chứng minh được khả năng thực hiện các công việc và quy trình quan trọng bằng những sản phẩm trên Platform. Các kỳ thi cấp giấy chứng nhận được thiết kế nhằm mang đến cho người dùng trải nghiệm thực tế khi sử dụng các sản phẩm trên Google Marketing Platform. Đây cũng là kỳ thi để kiểm tra xem người dùng có đáp ứng các tiêu chí cụ thể được xác định sẵn tương ứng với các công việc quan trọng hay không. Người dùng chưa trải nghiệm trực tiếp sản phẩm không nên tham dự các kỳ thi cấp giấy chứng nhận.

Giới thiệu về kỳ thi này

Kỳ thi cấp giấy chứng nhận về Display & Video 360 bao gồm nhiệm vụ thiết lập chiến dịch giao dịch trực tiếp và có lập trình, trong đó có cả việc chỉ định khoảng không quảng cáo, mục tiêu, ngân sách, tùy chọn nhắm mục tiêu và quảng cáo. Kỳ thi cũng kiểm tra kỹ năng thực hiện các công việc và quy trình quan trọng để khắc phục sự cố, đo lường hiệu suất và tối ưu hóa.

Kiến thức kiểm tra trong kỳ thi này thường phù hợp với những vai trò sau:

  • Nhân viên giao dịch của đại lý
  • Người quản lý truyền thông có lập trình