Giấy chứng nhận về sản phẩm Google Marketing Platform xác định những người dùng đủ tiêu chuẩn chứng minh được khả năng thực hiện các công việc và quy trình quan trọng bằng những sản phẩm trên Platform. Các kỳ thi cấp giấy chứng nhận được thiết kế nhằm mang đến cho người dùng trải nghiệm thực tế khi sử dụng các sản phẩm trên Google Marketing Platform. Đây cũng là kỳ thi để kiểm tra xem người dùng có đáp ứng các tiêu chí cụ thể được xác định sẵn tương ứng với các công việc quan trọng hay không. Người dùng chưa trải nghiệm trực tiếp sản phẩm không nên tham dự các kỳ thi cấp giấy chứng nhận.

Giới thiệu về kỳ thi này

Kỳ thi cấp giấy chứng nhận Creative bao gồm nhiệm vụ thiết lập quảng cáo đa phương tiện bằng Google Web Design và Creative để tạo quảng cáo HTML5 và quảng cáo động. Kỳ thi cũng đánh giá các bước xem trước, đảm bảo chất lượng và đăng quảng cáo lên Campaign Manager rồi đo lường kết quả.

Để hoàn thành kỳ thi, người dùng phải có kinh nghiệm về Studio và các quy trình động, khả năng làm việc với nguồn cấp dữ liệu, khả năng tạo quảng cáo hiển thị hình ảnh bằng Google Web Designer và quảng cáo được viết mã thủ công. Kỳ thi cũng bao gồm kiến thức liên quan đến việc tích hợp quy trình với các chiến dịch quản lý quảng cáo và chiến dịch có lập trình.

Kiến thức được kiểm tra trong kỳ thi này thường phù hợp với những vai trò sau:

  • Người quản lý dự án
  • Người phát triển sáng tạo
  • Nhà thiết kế/Nghệ sĩ hoạt hình
  • Giám đốc sáng tạo