Giấy chứng nhận về sản phẩm Google Marketing Platform xác định những người dùng đủ tiêu chuẩn chứng minh được khả năng thực hiện các công việc và quy trình quan trọng bằng những sản phẩm trên Platform. Các kỳ thi cấp giấy chứng nhận được thiết kế nhằm mang đến cho người dùng trải nghiệm thực tế khi sử dụng các sản phẩm trên Google Marketing Platform. Đây cũng là kỳ thi để kiểm tra xem người dùng có đáp ứng các tiêu chí cụ thể được xác định sẵn tương ứng với các công việc quan trọng hay không. Người dùng chưa trải nghiệm trực tiếp sản phẩm không nên tham dự các kỳ thi cấp giấy chứng nhận.

Giới thiệu về kỳ thi

Kỳ thi cấp giấy chứng nhận về Search Ads 360 bao gồm nhiệm vụ thiết lập các Chiến dịch tìm kiếm trên nhiều công cụ tìm kiếm; chỉ định mục tiêu, nhắm mục tiêu và chiến lược giá thầu; khắc phục sự cố; đo lường mức độ ảnh hưởng; và tối ưu hóa chiến dịch để cải thiện hiệu suất.

Kỳ thi này kiểm tra kiến thức về hàng loạt các chủ đề liên quan đến tự động hóa, ghi nhận, báo cáo và đo lường mức độ chuyển đổi. Để hoàn thành kỳ thi, người dùng phải có kiến thức về lĩnh vực tìm kiếm có trả triền và biết cách sử dụng Search Ads 360 để quản lý các chiến dịch từ một giao diện.

Kiến thức được kiểm tra trong kỳ thi này thường phù hợp với những vai trò sau:

  • Giám đốc phụ trách lĩnh vực tìm kiếm có trả tiền
  • Người quản lý lĩnh vực tìm kiếm có trả tiền
  • Người giám sát lĩnh vực tìm kiếm có trả tiền
  • Nhà phân tích lĩnh vực tìm kiếm có trả tiền