Tìm hiểu cách thiết lập các thành phần cơ bản của chiến dịch và bắt đầu sử dụng Search Ads 360. Hiểu rõ cách sử dụng thẻ để đo lường KPI và tối ưu hóa hiệu suất trên các kênh. 

Sau khi hoàn tất lộ trình học tập cơ bản này về Search Ads 360, bạn sẽ có thể:

1) Thiết lập các thành phần cơ bản của chiến dịch tìm kiếm và cho phép cộng tác nhóm thông qua Search Ads 360.

2) Sử dụng thẻ Floodlight để đo lường hoạt động chuyển đổi, thu thập thông tin chi tiết và tối ưu hóa chiến dịch trên các kênh.

3) Sử dụng công cụ ngân sách tìm kiếm để xem xét tác động của việc phân bổ và sắp xếp chiến dịch để tối ưu hóa tốc độ và hoạt động đo lường.

4) Chọn và tối ưu hóa mô hình phân bổ để có thông tin chi tiết cần thiết cho mục tiêu chiến dịch.

5) Đo lường hiệu suất chiến dịch và nhận báo cáo tùy chỉnh về nhiều mặt của chiến dịch bằng Search Ads 360.

6) Tận dụng sức mạnh của các chiến lược giá thầu để tự động hóa việc đặt giá thầu và cải thiện hiệu suất chiến dịch trên quy mô lớn.

Lưu ý: Một số khóa học có chứa đường liên kết đến các trang web. Các trang này có thể không hỗ trợ ngôn ngữ bạn muốn hoặc sẽ yêu cầu bạn tự chọn ngôn ngữ.